Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Beste relaties,

Het zijn uitzonderlijke tijden. Middels dit document willen wij u graag laten weten hoe wij vanuit EHR hiermee omgaan.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en beperken de fysieke contacten zo veel als mogelijk.

We realiseren ons dat EHR een cruciale rol speelt bij de verhuur van woningen en huisvesting van huurders, zo ook in deze bijzondere tijd.

Daarom verzekeren wij u dat wij ons bij EHR blijven inzetten om onze relaties de best mogelijke service te bieden, ondanks de uitdagingen waar we momenteel allemaal voor staan.

Wij proberen gewoon door te blijven werken en doen waar we goed in zijn: verhuren en beheren van woningen.

EHR blijft bereikbaar

De meesten van onze kantoormedewerkers werken inmiddels vanuit huis, waarbij wij de bedrijfsvoering in al haar facetten op hetzelfde bij u bekende kwaliteitsniveau proberen te houden. Het kan voorkomen dat door een toenemend aantal telefoontjes de telefonische bereikbaarheid minder goed is dan u van ons gewend bent, maar als u ons een email stuurt dan zullen wij deze zo snel als mogelijk proberen te beantwoorden.  

Richtlijnen bezichtigingen

Omdat wij voornamelijk met expats werken die over de hele wereld verspreid wonen, is het voor ons een beproefde methode om bezichtigingen per Skype, Facetime of videobezichtiging te doen. De eerste bezichtigingen verzorgen wij bij voorkeur op afstand, kandidaten die vervolgens aangeven echt serieus te willen huren kunnen wij vervolgens een aanvullende fysieke bezichtiging aanbieden.

Het maken van een aanvullende fysieke bezichtigingsafspraak gaat als volgt:

  • Onze makelaars zijn extra alert op persoonlijke hygiëne en mogelijke ziekteverschijnselen en nemen alle richtlijnen van het RIVM in acht.
  • Indien één van onze makelaars zelf lichte ziekteverschijnselen vertoont, zal de afspraak worden overgenomen door een collega. In het ergste geval zal de afspraak worden geannuleerd.
  • Wij vragen iedereen om tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar te houden tijdens de bezichtiging.
  • Wij staan maximaal 2 personen per bezichtiging toe bij een reguliere grotere woning.
  • In kleinere woningen is bezichtiging met maximaal 1 persoon vereist.
  • Kandidaten die voor een bezichtiging komen worden verzocht niets aan te raken.
  • Indien degene met wie onze makelaar een afspraak heeft symptomen vertoont zoals beschreven door RIVM, dan kan voortgang van de afspraak op dat moment geen doorgang vinden.
  • We geven geen handen en/of hebben anderszins geen fysiek contact.

Richtlijnen begin- tussen- en eindinspecties

We zullen deze vanuit EHR zoveel mogelijk zelfstandig verzorgen zonder dat daarbij huurders en/of verhuurders aanwezig zijn. Het digitale inspectierapport en bijbehorende fotorapportage worden achteraf per email toegestuurd en sleutels dragen wij over zonder fysiek contact.

Richtlijnen taxaties en/of informatiegesprekken:

Deze zullen wij zoveel als mogelijk op afstand verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld per telefoon, per Skype of via Facetime. Indien er ook foto’s of video’s beschikbaar zijn, kunnen wij in de meeste gevallen ook gewoon de huurwaarde vaststellen. Mocht het toch noodzakelijk zijn om de woning fysiek te bezoeken, neemt u dan contact op met het betreffende EHR kantoor voor de mogelijkheden.

Tot slot

Laten we samen verstandig omgaan met de huidige situatie. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen en dito oplossingen. Samen moet dit lukken!

Let goed op uzelf en op elkaar!

Directie EHR Nederland

Ernald Belonje
Michel Rootring