• Home
  • Nieuws
  • Waarom wordt mijn borgsom beheerd door een officiële Stichting Derdengelden en niet door de verhuurder?

Waarom wordt mijn borgsom beheerd door een officiële Stichting Derdengelden en niet door de verhuurder?

De borgsom dient ter zekerheidstelling voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De Stichting Derdengelden EHR is speciaal opgericht om ervoor te zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik kan worden gemaakt van de borgsom en deze niet in gevaar komt als er liquiditeitsproblemen ontstaan bij de verhuurder. 

De Stichting is een onafhankelijke entiteit en garandeert de huurder een veilige bewaring van zijn borgsom.