• Home
  • Nieuws
  • Wie is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud?

Wie is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud?

De huurder is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de tuin. De conditie van de tuin wordt vastgelegd in het inspectierapport. Dit rapport wordt opgemaakt aan het begin van de huurperiode en aan het einde gecontroleerd bij de oplevering van de woning.