Column 11: Stagiairs bij EHR

In 25 jaar EHR zijn er heel wat medewerkers geweest die over het algemeen lange tijd verbonden waren aan de firma. Sommigen verlieten EHR en maakten de overstap naar een andere branche, anderen begonnen een eigen onderneming en een paar begonnen een regelrecht concurrentieoffensief.

Naast de medewerkers heeft EHR in de loop der jaren regelmatig stagiairs uit diverse opleidingen begeleid. Van studenten commerciële opleidingen in binnen- en buitendienst, tot studenten bedrijfskunde van de RUN en natuurlijk opleidingen op het gebied van makelaardij O.G.

Binnen EHR hebben we altijd affiniteit gehad met onderwijs. Projecten als ‘ondernemer voor de klas’ een project op middelbare scholen om scholieren een inkijkje te geven in het ondernemerschap, en sinds jaar en dag als jurylid bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen die met Stichting Jong Ondernemen een minor ‘Student Company’ als keuzevak aanbieden. De studenten van de HAN gaan een onderneming opzetten, producten ontwikkelen en vermarkten en uiteindelijk de student company weer liquideren aan het einde van de periode. Ze doorlopen zo alle facetten van het ondernemerschap. Als jury beoordelen we (met twee andere juryleden/ondernemers) een eerste ideeen pitch, daarna volgt een Dragons Den en aan het einde van het schooljaar is er een ‘battle of the HAN’ waarbij de zes beste student companies strijden om de titel ‘SC van het jaar’.

Van onze EHR stagiairs zijn een aantal succesvolle makelaars geworden en sommigen hebben een eigen florerend kantoor. We werken graag samen met deze collega’s en zijn ook best een beetje trots op ze.

In 2009 werd de franchise formule ontwikkeld om EHR uit te rollen tot een landelijk netwerk van kantoren. Een spannend proces waarbij alle processen en werkwijzen in kaart moesten worden gebracht. Zoals dat meestal gaat, hadden wel al jarenlang een succesvol kantoor maar stond van deze processen weinig op papier.  

Samen met een stagiair bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Nijmegen werd EHR volledig geanalyseerd. Interviews met alle medewerkers was hier een belangrijk onderdeel van en in deze interviews werden vragen gesteld waarover we werkelijk moesten nadenken Tja, hoe deden we het eigenlijk allemaal?

Stap voor stap kwam er een franchiseformule tevoorschijn, werd een handboek en franchise naslagwerk gemaakt en kon de formule van start. De inbreng van onze stagiair was niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling, hij bleef na zijn afstuderen ook nog vijf jaar verbonden aan het inmiddels opgerichte bedrijf EHR Franchise.

Niet alle stagiairs hebben de eindstreep bij EHR gehaald. Dit had soms te maken met verwachtingen, soms met het inzicht dat de makelaardij niet het soort werk was dat men zich gehad voorgesteld. En daarvoor is een stage ook een prima middel, kijken of de praktijk aansluit  op je verwachtingen en talenten.

De jongeman die binnen een week zelfstandig de afspraken wilde afgaan en een auto van de zaak verwachtte liep wat te hard van stapel, hij heeft helaas zijn stage elders moeten gaan volgen. De meeste stagiairs hadden echter een leuke en leerzame tijd bij ons. Wij kijken met plezier terug op de bijdrage die we in deze fase van hun opleiding hebben kunnen leveren.