EHR streeft naar de mooiste match

Wij zijn erg geschrokken van ontwikkelingen van vandaag, en willen hierop graag reageren.

EHR Amsterdam heeft nooit willen discrimineren. Sterker; EHR staat voor een kwalitatieve en zorgeloze bemiddeling in verhuurtrajecten, waarbij huurders worden gematched met woningen en woonomgevingen die zo goed mogelijk bij hen passen en vice versa.
Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie en wensen van de kandidaat huurder in relatie tot de woning zelf. Nationaliteit speelt hierbij voor ons geen enkele rol.

In dit specifieke geval ging het om een woning waar in het algemeen rekening gehouden moet worden met de verbinding tussen de keuken en de rest van het pand. Het gaat hier om een appartement waar de keuken in open verbinding staat met de rest van de woning en waar potentieel geuroverlast naar- en van buren mogelijk is.
De benoeming van “Westers koken” is hierin onhandig en had meer doordacht moeten worden, daar geuren van intensief koken in het algemeen van toepassing zijn. Denk aan het koken van spruitjes of bloemkool of het bakken van een biefstuk.

Wij hechten veel waarde aan zowel de wensen van onze verhuurders-  als het woongenot van onze huurders. Dit betekent dat wij potentiële huurders op alle fronten volledig willen informeren, en dus ook wijzen op potentiële factoren die het woongenot zouden kunnen belemmeren. Dit is in het belang van alle betrokken partijen, verhuurder, huurder én buren.
Wanneer iemand te kennen geeft van koken te houden zullen wij dus waarschuwen voor mogelijke overlast bij buren zodat de kandidaat huurder in kwestie een weloverwogen keuze kan maken.

Daar EHR juist veel werkt met expats en dus veel nationaliteiten zijn we ons terdege bewust van de obstakels waar verschillende mensen tegenaan lopen bij het zoeken van een geschikte woning, waarbij in veel gevallen vooroordelen zeker een rol spelen. Juist omdat wij in de markt met enige regelmaat situaties tegenkomen betreuren wij deze verspreking ten zeerste. Intern, maar ook extern, zullen wij ons dus nog meer bezig gaan houden met het creëren van bewustwording van problemen en obstakels waar alle mogelijke huurders tegenaan kunnen lopen.

Wij vinden het altijd vervelend mensen teleur te moeten stellen, maar vinden het belangrijkst om huurders, verhuurders en woningen met elkaar te verbinden waarbij alle partijen gelukkig zijn. Wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat partijen niet bij elkaar passen, om welke reden dan ook, zien wij het als onze taak om iedereen correct en volledig te informeren om een zo prettig mogelijke en goed passende huurovereenkomst te bewerkstelligen.

Wij bieden onze excuses aan aan Maysaa voor de uiterst verkeerd gekozen woorden, dit had nooit mogen gebeuren. Dit houdt dus ook in dat wij graag zouden helpen met het vinden van een woning die op alle fronten past bij de woonwensen van Maysaa.

De ontstane situatie heeft helaas ook zijn weerslag op de eigenaar van de woning en medebewoners van het pand in kwestie, ook hen bieden wij onze excuses aan voor hetgeen dat op hen af is gekomen. Op verzoek van de eigenaar plaatsen wij hieronder zijn reactie;

“Wij zijn erg geschrokken en ontdaan door de discriminerende woorden die zijn gebruikt in de richting van een kandidaat huurder die interesse toonde in ons appartement. Wij hebben kennisgenomen van de inhoud van de mail en distantiëren ons daar volledig van. Wij vinden dit buitengewoon vervelend voor deze mevrouw, en zullen naar haar ook zelf excuses maken.”